top of page
Autumn_skyline_Maastricht_(6368481867).jpg

Onze stichting

Het ouderenproject van Stichting 'Geinen Daank' heeft als doel het eenmaal per week bezoeken van eenzame ouderen, om zodoende die eenzaamheid enigszins te verlichten.

Een vaste en passende vrijwilliger zal tijdens deze bezoeken voor een beetje gezelligheid zorgen, een praatje met U maken, samen met U een kopje koffie drinken, of indien gewenst een straatje met U omlopen, dit alles om de eenzaamheid ietwat te doorbreken.

De vrijwilliger bezoekt de eenzame oudere regelmatig en draagt ertoe bij dat de cliënt beter en langer zelfstandig kan blijven wonen en functioneren. 

Historie "Stichting Ouderenproject Geinen Daank"

De statuten dateren uit 1982 en zijn gemaakt onder de naam "Stichting 'Geinen Daank'.  De stichting is opgericht door de heren Besseling en Palmen en mejuffrouw Alexandra  IE.  Deze statuten zijn in 1995 gewijzigd in stichting "ouderenproject" en stichting "hulpdienst" beide onder de noemer  "Geinen Daank".  

In 2014 zijn tenslotte beide stichtingen samengevoegd onder de naam "Stichting Ouderenproject Geinen Daank" en ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

In 2016 behoorde onze stichting tot een  van de drie genomineerden, die door een gemeentelijke jury waren uitgekozen, om in aanmerking te komen voor "beste vrijwilligersstichting van Maastricht". Onze stichting bestaat louter uit vrijwilligers die middels gemeentelijke subsidie en andere sponsoren/donateurs ieder jaar opnieuw, een sluitende begroting weet te realiseren.

bottom of page